ESEP - Uprawnienia kwalifikacyjne na dozór i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych

Kod szkolenia: ESEP


Jeśli interesują Cię inne informacje branżowe lub wydarzenia organizowane przez Schneider Electric

> > > kliknij tu i dołącz do naszej listy mailingowej

Czas trwania: 1 dzień

Godziny: 9.00 - 16:00

Typ: Na zamówienie

Język: Polski

Cena: do uzgodnienia

Opis szkolenia:

Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy i pozyskanie uprawnień kwalifikacyjnych dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

Grupa docelowa:

 • Elektroinstalatorzy, energetycy
 • Pracownicy utrzymania ruchu
 • Projektanci instalacji elektrycznych
 • Pracownicy eksploatacji urządzeń
 • Pracownicy nadzoru

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy koniecznej do zdania egaminu kwalifikacyjnego do eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych

Wymagania wstępne:

 • Podstawy elektrotechniki

Powiązane szkolenia:

Program szkolenia:

 • Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną
 • Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu powyżej 1kV
 • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu do 1kV:
 • Wiadomości ogólne z zakresu ochrony przeciwporażeniowej
 • Środki ochrony osobistej
 • Urządzenia i aparaty do ochrony przeciwporażeniowej
 • Układy sieciowe niskiego napięcia
 • Urządzenia i instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym, urządzenia elektrotermiczne, oświetlenie uliczne, trakcje elektryczne, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kVA, oraz urządzenia do elektrolizy i galwanizacji
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
 • Organizacja pracy przy remontach i eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych
 • Sprzęt ochronny. Udzielanie pierwszej pomocy, przy porażeniu prądem elektrycznym
 • Przepisy BHP>>> Katalog szkoleń <<<

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie otwarte zostanie potwierdzone gdy minimum 4-ch uczestników zostanie zarejestrowanych. Session training will be confirmed when min. 4 participants have registered. Złóż wniosek o zaplanowanie szkolenia w Centrum Szkoleniowym lub u siebie na miejscu. Skontaktujemy się z tobą kiedy szkolenie zostanie zaplanowane. Please enter your request for training session in Training Centre or onsite in your area. We will contact you to when a session has been scheduled.

Chcesz utworzyć pdf na temat interesującego cię programu szkolenia? / Create your own course information?