REF-P-06 Obsługa i eksploatacja zabezpieczeń ZS i LRW typu MiCOM P74x

Kod szkolenia: REF-P-06

Jeśli interesują Cię inne informacje branżowe lub wydarzenia organizowane przez Schneider Electric

> > > kliknij tu i dołącz do naszej listy mailingowej

Czas trwania: 3 dni

Godziny:

  • 09:00 - 16:00

Typ: Szkolenie katalogowe na zamówienie

Język: Polski

Cena 2100 zł netto

Zakres szkolenia:

ƒƒ- Omówienie wymogów stosowania zabezpieczeń SZ i LRW na stacjach WN.ƒƒ

- Typy rozwiązań ZS:

• Układ scentralizowany ( MiCOM P746 )

• Układ rozproszony ( MiCCOM P71/2/3 )ƒƒ

- MiCOM P746 – budowa, funkcje:

• Funkcje i możliwości adaptacji pod określony typ rozdzielni ( układ H )

• Charakterystyki różnicowe

• Topologia działania

• Oprogramowanie P746 Remote HMI

ƒƒ- MiCOM P741, P742 P743 – budowa, funkcje:

• Funkcje i możliwości adaptacji pod określony typ rozdzielni

• Wizualizacja topologii porzez oprogramowanie MiCOM P740 Dynamic Synoptic

• Testy na symulatorze – symulacja zwarć

ƒƒ- Odczyt i analiza rejestracji zdarzeń i przebiegów zakłóceń

Grupa docelowa:

  • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników z działów elektroenergetycznych związanych z uruchomieniami i eksploatacją urządzeń automatyki zabezpieczeniowej na rozdzielniach WN.
  • Personelu utrzymania ruchu w zakładach energetycznych i przemysłowych, projektantów obwodów wtórnych.

Sprzęt dydaktyczny:

  • Zabezpieczenia typu MiCOM P741, P742, P743
  • Opcjonalnie: MiCOM P746
  • Symulator do testów ZS i LRW
  • Omicron CMC256, CMC356
Zapewniamy jedno stanowisko laboratoryjne na dwie osoby

Cel szkolenia:

  • Opanowanie zasad obsługi i eksploatacji zabezpieczeń szyn zbiorczych i LRW typu MiCOM P740 na rozdzielniach WN.

Wymagania wstępne:

  • Ogólna znajomość zagadnień związanych z automatyką zabezpieczeniową w sieciach średniego i wysokiego napięcia.
  • Preferowane ukończenie kursu REF-P-02

Powiązane szkolenia:

Cena katalogowa:

2 100,00 zł Cena uczestnictwa jednej osoby

>>> Katalog szkoleń <<<


Szkolenie na zamówienie

Szkolenie otwarte zostanie potwierdzone gdy minimum 4-ch uczestników zostanie zarejestrowanych. Session training will be confirmed when min. 4 participants have registered. Złóż wniosek o zaplanowanie szkolenia w Centrum Szkoleniowym lub u siebie na miejscu. Skontaktujemy się z tobą kiedy szkolenie zostanie zaplanowane. Please enter your request for training session in Training Centre or onsite in your area. We will contact you to when a session has been scheduled.

Chcesz utworzyć pdf na temat interesującego cię programu szkolenia? / Create your own course information?