PID - Regulacja PID w układach procesowej automatyki przemysłowej i budynkowej

Kod szkolenia: PID

Jeśli interesują Cię inne informacje branżowe lub wydarzenia organizowane przez Schneider Electric

> > > kliknij tu i dołącz do naszej listy mailingowej

Czas trwania: 2 dni

Godziny:

 • I dzień: 10:30 - 16:00
 • II dzień: 9:00 - 16:00

Typ: szkolenie na zamówienie

Język: Polski

Cena: 2140 zł netto za osobę

Opis szkolenia:

PID jest aktualnie najbardziej rozpowszechnioną strategią regulacji w przemyśle. Optymalnie ustawiony regulator PID zapewnia bezpieczeństwo, stabilność i wydajność procesu. Kurs szkoleniowy PID służy nauce efektywnego dostrajania kontrolerów i regulatorów PID.

Szkolenie składa się z elementów teoretycznych natychmiastowo przeplatanych ćwiczeniami praktycznymi na obiekcie rzeczywistym. Pozwala to na bardzo szybkie przyswojenie omawianych zagadnień z jednoczesnym wdrożeniem ich w praktyce.

Zastosowanym w szkoleniu regulatorem PID jest sterownik PLC z odpowiednim programem - jest to rozwiązanie najbardziej optymalne z punktu widzenia nauki, jednakże uzyskana wiedza będzie miała zastosowanie w każdym dostępnym na rynku regulatorze PID.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie idei regulacji i jej celów
 • Poznanie obiektów sterowania z punktu widzenia procesu regulacji i sterowania
 • Zrozumienie wpływu parametrów regulatora na zachowanie sterowanego układu
 • Poznanie metod doboru parametrów regulatora
 • Nabycie umiejętności oszacowania poprawności i jakości regulacji

Grupa docelowa:

 • Osoby pracujący przy uruchamiania systemów procesowych i automatyki budynkowej
 • Pracownicy utrzymania ruchu instalacji w których występuje regulacja procesowa
 • Automatycy i programiści automatycy

Sprzęt dydaktyczny:

 • Sterownik PLC (M221, M241 lub M340)
 • Obiekt sterowania zbudowany z układu wentylacyjno-grzewczego z opomiarowaniem (przepływ i temperatura)
 • Komputer PC do programowania i analizy pracy układu

Wymagania wstępne:

 • Podstawy automatyki przemysłowej lub budynkowej

Powiązane szkolenia:

Program szkolenia:

Wstęp
 • Regulatory i regulacja w obiektach przemysłowych i infrastrukturze
 • Sygnały wyjściowe i wejściowe
 • Modele obiektów regulacji
 • Sprzężenie zwrotne
 • Ustandaryzowane sygnały zadające i odpowiedź układu sterowanego
 • Uchyb regulacji
Regulatory P, PI, PD i PID
 • Akcja proporcjonalna P
 • Akcja całkująca I
 • Akcja różniczkująca D
 • Czas próbkowania
 • Antiwindup
 • Sterowanie manualne
Implementacja regulatora PID w sterowniku PLC
 • Bloki funkcyjne PID
 • Parametry pracy PLC mające wpływ na pętlę regulacji
Dobór nastaw regulatora
 • Odpowiedź skokowa układu otwartego
 • Rodzaje odpowiedzi układu regulowanego: aperiodyczna, krytyczna i oscylacyjna
 • Metody Zieglera-Nicholsa
 • Metoda Crone'a-Coon'a
 • Metoda Lambda
 • Autostrojenie (autotuning)
Jakość regulacji
 • Kryteria statyczne
 • Ocena parametrów odpowiedzi skokowej
 • Kryteria całkowe
 • Kryteria częstotliwościowe
Warsztaty z regulacji PID
 • Obserwacja i pomiary obiektu sterowanego
 • Dobór nastaw i obserwacja obiektu sterowanego
 • Oszacowanie jakości regulacji

Cena katalogowa:

2 140,00 zł Cena uczestnictwa jednej osoby

>>> Katalog szkoleń <<<


Szkolenie na zamówienie

Szkolenie otwarte zostanie potwierdzone gdy minimum 4-ch uczestników zostanie zarejestrowanych. Session training will be confirmed when min. 4 participants have registered. Złóż wniosek o zaplanowanie szkolenia w Centrum Szkoleniowym lub u siebie na miejscu. Skontaktujemy się z tobą kiedy szkolenie zostanie zaplanowane. Please enter your request for training session in Training Centre or onsite in your area. We will contact you to when a session has been scheduled.

Chcesz utworzyć pdf na temat interesującego cię programu szkolenia? / Create your own course information?