EED - Efektywne instalacje elektryczne w dużych obiektach przemysłowych

Kod szkolenia: EED


Jeśli interesują Cię inne informacje branżowe lub wydarzenia organizowane przez Schneider Electric

> > > kliknij tu i dołącz do naszej listy mailingowej

Czas trwania: 1 dzień

Godziny: 9.00 - 15.00

Typ: Szkolenie na zamówienie

Język: Polski

Cena: 950 PLN netto/os

Opis szkolenia

Grupa docelowa

> wykonawcy instalacji elektrycznych, energetycy, służby utrzymania ruchu elektrycznego

Sprzęt dydaktyczny

Rozdzielnice nn Prisma  wraz z wyposażeniem, aparaty zabezpieczające Acti9, NSX, MTz

Cel szkolenia

Poznanie zagadnień związanych z eksploatacją instalacji elektrycznych i konfiguracją aparatury, zabezpieczającej i pomiarowej 

Powiązane szkolenia

EPH

EEH

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw elektrotechniki 

Zawartość

1.Wymagania techniczne i przepisy prawne

Rozporządzenia dotyczące dystrybucji energii elektrycznej

Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

2. Odbiorniki nieliniowe w instalacjach elektrycznych

Kompensacja mocy biernej, odbiorniki nieliniowe eksploatacja

Dobór zabezpieczeń i metody oceny parametrów jakościowych

energii elektrycznej, aparatura pomiarowa i kontrolna

3. Aparatura łączeniowa i zabezpieczająca funkcje i rodzaje

Elektroniczne zabezpieczenia zwarciowe Acti9 oraz NSX,

monitoring warunków zasilania. Nowe możliwości eksploatacyjne i

diagnostyczne aparatów Masterpact MTz

4. Funkcje komunikacyjne i nadzorcze w instalacjach

przemysłowych

Diagnostyka i sterowanie w instalacjach elektrycznych, elementy

systemów nadzoru Smartlink Acti9, wizualizacja, komunikacja,

Modbus Ethernet

5. Zabezpieczenia różnicowo-prądowe w instalacjach z

odbiornikami nieliniowymi

Działanie i dobór zabezpieczeń przeciwporażeniowych w

nowoczesnych instalacjach przemysłowych>>> Katalog szkoleń <<<

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie otwarte zostanie potwierdzone gdy minimum 4-ch uczestników zostanie zarejestrowanych. Session training will be confirmed when min. 4 participants have registered. Złóż wniosek o zaplanowanie szkolenia w Centrum Szkoleniowym lub u siebie na miejscu. Skontaktujemy się z tobą kiedy szkolenie zostanie zaplanowane. Please enter your request for training session in Training Centre or onsite in your area. We will contact you to when a session has been scheduled.

Chcesz utworzyć pdf na temat interesującego cię programu szkolenia? / Create your own course information?