EACB - Konfiguracja i nastawy zabezpieczeń wyłączników mocy niskiego napięcia NSX, Masterpact -> szkolenie online

Kod szkolenia: EACB - online

Prosimy o zgłoszenie na adres e-mail: szkolenia@schneider-electric.com

lub telefonicznie: 606 72 77 11 

Typ: na zamówienie

Czas trwania: 120 minut

Język: Polski lub Angielski

Cena:  490 PLN netto od osoby

Opis szkolenia

Grupa docelowa

> pracownicy utrzymania ruchu elektrycznego, instalatorzy, producenci rozdzielnic elektrycznych

> dystrybutorzy aparatury zabezpieczającej niskiego napięcia

Sprzęt dydaktyczny

Oprogramowanie Curve Direct, oprogramowanie Electrical calculation tool

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności konfiguracji nastaw wyłączników nn, zapewniająca ciągłość i efektywność działania zabezpieczeń nn

Powiązane szkolenia

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień teoretycznych z zakresu elektrotechniki oraz budowy instalacji elektrycznych

Zakres konsultacji  - do ustalenia na podstawie proponowanych zagadnień:

  • Budowa i działanie zabezpieczeń w wyłącznikach nn
  • Zabezpieczenia termomagnetyczne, zabezpieczenia elektroniczne
  • Parametry zwarciowe i rodzaje prądów nastawianych na wyłącznikach nn
  • Selektywnośc działania zabezpieczeń
  • Kaskadowość działania zabezpieczeń
  • Zabezpieczenia w wyłącznikach Compact NSX
  • Zabepieczenia w wyłącznikach Masterpact NT/NW oraz Masterpact MTZ1/2
  • Ćwiczenia z konfiguracji kaskady wyłączników selektywnych za pomocą oprogramowania Curve Direct oraz oprogramowania on-line Electrical calculation tool

Cena katalogowa:

490,00 zł Cena uczestnictwa jednej osoby

>>> Katalog szkoleń <<<


Chcesz utworzyć pdf na temat interesującego cię programu szkolenia? / Create your own course information?