EPH - Pomiary i kompensacja mocy w środowiskach o dużej zawartości harmonicznych - > konsultacje online

Kod szkolenia: EPH - online

Prosimy o zgłoszenie na adres e-mail: szkolenia@schneider-electric.com

lub telefonicznie: 606 72 77 11 

Czas trwania:  90 minut

Godziny: do ustalenia

Typ: na zamówienie

Język: Polski

Liczba uczestników szkolenia, konsultacji on line: 1 - 2 osoby

Cena: 490 PLN netto 

Grupa docelowa:

 • Projektanci sieci i instalacji elektrycznych
 • Użytkownicy instalacji elektrycznych z dużą ilością odbiorników nieliniowych (przekształtniki, energooszczędne źródła światła, serwerownie)
 • Osoby zajmujące się pomiarami elektrycznymi

Sprzęt dydaktyczny:

 • Stanowisko dydaktyczne wyposażone w trójfazowy układ zasilania z transformatorem separującym wraz z następującymi odbiornikami:
  • Odbiorniki jednofazowe: oświetlenie LED, oświetlenie. jarzeniowe, świetlówka kompaktowa, żarówka, komputer PC, napęd przemiennikowy z silnikiem trójfazowym
  • Odbiorniki trójfazowe: przemienniki częstotliwości, softstart oraz napęd bezpośredni dla silników indukcyjnych z obciążeniem wentylatorowym oraz regulowanym
  • Układy pomiarowe napięć, prądów, mocy i energii; liczniki i mierniki energii
 • Komputery PC z wizualizacją pomiarów ze stanowiska w czasie rzeczywistym
 • Oscyloskop do prezentacji bieżących przebiegów prądów i napięć w układzie wraz z rzutnikiem multimedialnym 

  Wymagania wstępne:

  • Podstawy elektrotechniki

  Powiązane szkolenia:

  Zakres konsultacji  - do ustalenia na podstawie proponowanych zagadnień:

  Pomiary napięć i prądów miernikami cyfrowymi: RMS vs. TRMS
  • Wewnętrzna budowa mierników cyfrowych
  • Częstotliwość i rozdzielczość próbkowania
  • Budowa układów zasilania i przebiegi prądów najczęściej spotykanych odbiorników nieliniowych: przemienniki, softstarty, energooszczędne źródła światła, ups'y, komputery
  • Sens wartości skutecznej prądów i napięć - kiedy ufać pomiarowi a kiedy być ostrożnym 
  • Obliczanie wartości skutecznej w miernikach cyfrowych,
  • Ćwiczenia z obliczania wartości RMS i TRMS
  • Współczynniki specyficzne dla przebiegów odkształconych
  • Pomiary przebiegów odkształconych miernikami analogowymi
  Harmoniczne napięć i prądów
  • Rozkład sygnału na szereg Fouriera
  • Zasięg widma sygnału (ilość mierzonych harmonicznych) i jego związek z częstotliwością próbkowania
  • Budowa układów zasilania odbiorników nieliniowych z układami korekcji harmonicznych: prostowniki, filtry RFI i układy PFC
  • Widma amplitudowe i fazowe najczęściej spotykanych odbiorników nieliniowych: softstarty, energooszczędne źródła światła, ups'y, komputery
  • Współczynniki specyficzne dla przebiegów odkształconych a wyznaczane za pomocą harmonicznych - THDf, THDr, TDD, THD20, THD40
  • Współczynniki THD najczęściej spotykanych odbiorników nieliniowych. Zależność THD od mocy pobieranej przez odbiornik
  • Ćwiczenia z analizy widmowej sygnału
  • Filtry pasywne i kompensatory aktywne oraz ich wpływ na przebiegi prądu zasilania. Budowa i sposób działania
  • Wbudowane filtry wejściowe i cel ich stosowania
  • Harmoniczne w układach trójfazowych: kierunek wirowania harmonicznych, "trzecie harmoniczne", rozpływ harmonicznych w sieci i transformatorach
  • Obciążenie transformatora harmonicznymi
  • Interharmoniczne i subharmoniczne
  • Wymagania prawne dotyczące harmonicznych prądów i napięć
  Moc i energia
  • Wstęp historyczny, czyli jak zmieniała i tworzyła się teoria mocy przez ostatnie dwa wieki
  • Fizyczna interpretacja mocy czynnej, biernej, pozornej
  • Numeryczne metody wyznaczania mocy - jak wyznaczają moc mierniki i liczniki cyfrowe
  • Moce przy przebiegach odkształconych (niesinusoidalnych)
  • Współczynnik mocy, cos fi, tg fi i współczynniki pokrewne przy przebiegach odkształconych
  • Moc odkształcenia 
  • Moce w układach trójfazowych, cztero- i trójprzewodowych
  • Moce w układach niesymetrycznych
  • Ćwiczenia z pomiarów mocy 
  • Konwencje nazewnicze i graficzne przy określaniu mocy czynnej oddawanej, pobieranej, mocy pojemnościowej, indukcyjnej, biernej dodatniej i ujemnej
  • Rozporządzenia, normy, standardy i dyrektywy

  Cena katalogowa:

  490,00 zł Cena uczestnictwa jednej osoby

  >>> Katalog szkoleń <<<

  Szkolenie na zamówienie

  Szkolenie otwarte zostanie potwierdzone gdy minimum 4-ch uczestników zostanie zarejestrowanych. Session training will be confirmed when min. 4 participants have registered. Złóż wniosek o zaplanowanie szkolenia w Centrum Szkoleniowym lub u siebie na miejscu. Skontaktujemy się z tobą kiedy szkolenie zostanie zaplanowane. Please enter your request for training session in Training Centre or onsite in your area. We will contact you to when a session has been scheduled.

  Chcesz utworzyć pdf na temat interesującego cię programu szkolenia? / Create your own course information?