SMM - Bezpieczeństwo maszyn > online

Kod szkolenia: SMM online

Jeśli interesują Cię inne informacje branżowe lub wydarzenia organizowane przez Schneider Electric

> > > kliknij tu i dołącz do naszej listy mailingowej

Czas trwania: 1 dzień

Godziny:

 • I część: 9:00 - 10:30
 • II część: 10:45 - 12:15
 • III część: 13:00 - 15:00

Typ: Standardowe - otwarte

Język: Polski

Cena: 860 PLN netto za osobę

Grupa docelowa:

 • Konstruktorzy i producenci maszyn
 • Pracownicy serwisu i utrzymania ruchu maszyn
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy

Sprzęt dydaktyczny:

 • Urządzenia bezpieczeństwa
 • Przekaźniki bezpieczeństwa

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa maszyn pod względem elektrycznym

Wymagania wstępne:

 • Podstawy elektrotechniki

Powiązane szkolenia:

Program szkolenia:

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa maszyn: dyrektywy WE i rozporządzenia krajowe
 • Dyrektywa Narzędziowa (2009/104/WE): wymagania minimalne, użytkownicy maszyn
 • Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE): wymagania zasadnicze, producenci maszyn
Projektowanie systemu sterowania maszyny związanego z bezpieczeństwem
 • Pojęcia podstawowe
 • Ogólne zasady projektowania wg normy EN-ISO 12100
 • Określenie istotnych parametrów systemu sterowania według normy PN-EN ISO 13849-1:
  • Wymagany poziom wykonania (PL) układu sterowania na podstawie analizy ryzyka
  • Oszacowanie niebezpiecznych uszkodzeń (B10d)
  • Średni czas do wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia (MTTFd)
  • Pokrycie diagnostyczne (DC)
  • Przewidywanie wspólnej przyczyny błędów (CCF)
 • Oszacowanie ryzyka i wyznaczenie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) wg PN-EN 62061
 • Porównanie wymagań określonych w normach PN-EN ISO 13849-1 i  PN-EN 62061: PL, CAT, SIL
 • Wybór odpowiedniej architektury systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem
Dobór wyposażenia maszyn według wymagań technicznych określonych w normach
 • Wyłączniki awaryjne
 • Łączniki cięgnowe
 • Łączniki krańcowe
 • Sterowanie oburęczne
 • Łączniki magnetyczne
 • Kurtyny świetlne
 • Przekaźniki bezpieczeństwa i kontrolery
 • Moduły bezpieczeństwa do sterowników
 • Odłączniki i wyłączniki
Ćwiczenia praktyczne w doborze aparatury na konkretnych przykładach przemysłowych


Cena katalogowa:

860,00 zł Cena uczestnictwa jednej osoby

>>> Katalog szkoleń <<<


Chcesz utworzyć pdf na temat interesującego cię programu szkolenia? / Create your own course information?