PacDrive3 - P1 - Diagnostyka w serwonapędach ELAU/Schneider Electric serii PacDrive3 > online

Kod szkolenia: PacDrive3 online

Czas trwania: 1 dzień

Godziny: propozycja:

I część: 8:00-10:00

przerwa 15 minut

II część:10:15-12:15

przerwa 30minut

III część:12:45-14:45

przerwa 15 minut

IV część: 15:00 –16:00

Typ: szkolenie online

Język: Polski

Cena: 

 • szkolenie otwarte 2000 PLN netto za osobę
 • szkolenie zamknięte na podstawie oferty

Grupa docelowa:

 • Projektanci systemów serwonapędowych
 • Osoby pracujące w eksploatacji serwonapędów
 • Pracownicy utrzymania ruchu
 • Technolodzy

Sprzęt dydaktyczny:

 • Zestawy dydaktyczne z sterownikami LMC300 i napędami Lexium62
 • Komputer PC z oprogramowaniem Ecostruxure Machine Expert
Zapewniamy jedno stanowisko laboratoryjne na osobę.

Cel szkolenia:

  Uczestnicy szkolenia uzyskują kompetencje w zakresie metod diagnostyki, sposobów eliminacji błędów, debugowania, dokonywania backupu oraz zmiany firmware'u napędów PacDrive3

    Szkolenie obejmuje podstawy konfiguracji i proste modyfikacje programu sterownika. Bazą sprzętową szkolenia są sterowniki klasy LMC300. Diagnostyka podzielona jest na cztery sekcje:

 • Obserwacja zachowania maszyny, 
 • Diagnostyka za pomocą wyświetlaca LCD i diod LED,  
 • Oprogramowanie diagnostyczne i serwisowe (Controller Assistant, Diagnostics, Device Assistant)
 • Oprogramowanie aplikacyjne w zastosowaniu do diagnostyki (Logic Builder, Motion Builder)

Wymagania wstępne:

 • Podstawy programowania sterowników PLC
 • Podstawy napędu elektrycznego

Powiązane szkolenia:

Program szkolenia:

 • Opis techniczny serwonapędów: nazewnictwo, budowa wewnętrzna, zasada działania, okablowanie
 • Połączenie sterownika z komputerem PC
 • Zgranie, wgranie i pierwsze uruchomienie przykładowego programu
 • Diagnostyka z wykorzystaniem ekranu LCD oraz diod LED - ćwiczenia 
 • Diagnostyka z wykorzystaniem komputera (Diagnostics) - ćwiczenia
 • Oprogramowanie  Logic Builder –  wgrywanie i uruchamianie programu, zmiana parametrów, podgląd programu, edycja programu, debugowanie
 • Diagnostyka z wykorzystaniem Ecostruxure Machine Expert - ćwiczenia
 • Kody błędów. 
 • Procedury wymiany uszkodzonych elementów
 • Szczegółowe informacje o roli właściwego okablowania w celu unikania zakłóceń elektromagnetycznych (EMC). 
 • Backup programu i konfiguracji (Controller Assistant)
 • Zmiana firmware’u w serwonapędach LXM62 i sterownikach LMCxxx (Device Assistant, Controller Assistant)

Cena katalogowa:

2 000,00 zł Cena uczestnictwa jednej osoby

>>> Katalog szkoleń <<<

Chcesz utworzyć pdf na temat interesującego cię programu szkolenia? / Create your own course information?