EcoCom - Funkcje diagnostyczne i komunikacyjne aparatury zabezpieczającej i pomiarowej nn

Kod szkolenia: EcoCom


Jeśli interesują Cię inne informacje branżowe lub wydarzenia organizowane przez Schneider Electric

> > > kliknij tu i dołącz do naszej listy mailingowej


Czas trwania: 2 dni

Godziny:

 • I dzień: 10:30 - 16:00
 • II dzień: 9:00 - 15:00

Typ: Specjalne - na zamówienie

Język: Polski

Cena: 1800 PLN netto za osobę

Grupa docelowa:

 • Wykonawcy i projektanci instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Pracownicy utrzymania ruchu elektrycznego i eksploatacji budynków, przemysłowych
 • Osoby odpowiedzialne za budowę i eksploatację rozdzielnic wyposażonych w  elektroniczne urządzenia pomiarowe
 • Przedstawiciele handlowi 

Sprzęt dydaktyczny:

 • Stanowisko dydaktyczne wyposażone w trójfazowy układ zasilania z transformatorem separującym wraz z następującymi odbiornikami:
  • Odbiorniki jednofazowe: oświetlenie LED, oświetlenie. jarzeniowe, świetlówka kompaktowa, żarówka, komputer PC, napęd przemiennikowy z silnikiem trójfazowym
  • Odbiorniki trójfazowe: przemienniki częstotliwości, softstart oraz napęd bezpośredni dla silników indukcyjnych z obciążeniem wentylatorowym oraz regulowanym
  • Układy pomiarowe napięć, prądów, mocy i energii; liczniki i mierniki energii
 • Komputery PC z wizualizacją pomiarów ze stanowiska w czasie rzeczywistym
 • Oscyloskop do prezentacji bieżących przebiegów prądów i napięć w układzie wraz z rzutnikiem multimedialnym 
 • Urządzenia pomiarowe: PM3200, PM5000, PM8000, Wyłącnziki Compact NSX oraz MTZ Masterpact
 • Bramka/Serwer Ethernet ComX500

Cel szkolenia:

 • Nauka zasad doboru i użytkowania mierników parametrów elektrycznych
 • Poznanie sposobów instalacji mierników i zalecanych miejsc usytuowania w instalacji
 • Nauka korzytsania z funkcji pomiarowych i diagnostycznych wyłączników Acti9, NSX i MTZ

Wymagania wstępne:

 • Podstawy elektrotechniki

Powiązane szkolenia:

Program szkolenia:

Zasady doboru i instalowania aparatury pomiarowej i diagnostycznej
 • Wersje, wykonania, dane techniczne
 • Instalowanie modułowych mierników parametrów sieci PM3200  
 • Podstawowe funkcje pomiarowe i metody pomiarów
 • Dobór przekładników i ich okablowanie
 • Funkcje wizualizacyjne i komunikacyjne dla aparatury modułowej Acti9 
 • Funkcje pomiarowe diagnostyczne i konunikacyjne aparatów Compact NSX oraz Masterpact MTZ
Funkcje analizatorów parametrów sieci i ich zastosowanie
 • Pomiary analizatorem PM5000 i PM 8000
 • Opcje komunikacji szeregowej i nadzoru
 • Konfigurowanie alarmów i monitorowanie zdarzeń
 • Monitoring parametrów z analizatorów poprzez bramkę Com'X 500
Elementy systemów nadzoru instalacji elektrycznych
 • Konfiguracja urządzeń pomiarowych w sieci szeregowej Modbus
 • Komunikacja Ethernet
 • Wizualizacja i archiwizacja danych pomiarowych
Prezentacja analizatorów zaawansowanych: PM8000 i ION7650

Cena katalogowa:

1 800,00 zł Cena uczestnictwa jednej osoby

>>> Katalog szkoleń <<<


Szkolenie na zamówienie

Szkolenie otwarte zostanie potwierdzone gdy minimum 4-ch uczestników zostanie zarejestrowanych. Session training will be confirmed when min. 4 participants have registered. Złóż wniosek o zaplanowanie szkolenia w Centrum Szkoleniowym lub u siebie na miejscu. Skontaktujemy się z tobą kiedy szkolenie zostanie zaplanowane. Please enter your request for training session in Training Centre or onsite in your area. We will contact you to when a session has been scheduled.

Chcesz utworzyć pdf na temat interesującego cię programu szkolenia? / Create your own course information?