Certifikovaný kurz: Aplikace norem pro bezpečnost strojů a strojních zařízení (AUT-BZPC)

Kód kurzu: AUT-BZPC Délka konání: 1 den od 9 do 16 hod
Posluchačů: 5-12 Teorie/Praxe: 80% / 20%
Cena (CZK/osoba): 3500,-Kč včetně DPH
Cíle: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS

Řešení bezpečnosti nových a provozovaných strojních zařízení pomocí harmonizovaných evropských norem v souladu s legislativou EU a ČR.

Odborná konzultace o použití zákona ČR č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí.

Odborná konzultace o novém legislativním přístupu EU ve smyslu zákona ČR č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.

Odborná konzultace o posuzování bezpečnosti provozovaných zařízení ve smyslu požadavků nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. (ES 89/655/EHS).
Obsah kurzu:
 • Informace o EU směrnicích a nařízeních vlády ČR, potřebných při řešení základních požadavků na bezpečnost při konstrukci a návrhu strojních zařízení.
 • Přehled harmonizovaný evropských norem pro strojní zařízení.
 • Požadavky na průvodní dokumentaci (návod k používání).
 • Zásady pro posouzení rizika podle ČSN EN ISO 13849-1 (PL) nebo ČSN EN 62061 (SIL.)
 • Požadavky na vypracování ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení.
 • Ověřování elektrického zařízení u nových strojů a to podle harmonizovaných norem EU (zkoušky a měření).
 • Posuzování bezpečnosti u provozovaných zařízení v souladu s NV 378/2001 Sb. a příklad vyhodnocení zjištěných nebezpečí.
 • Povinnosti provozovatelů strojních zařízení ve smyslu zákonů č.262/2006 Sb. a č.309/2006 Sb.
 • Praktický příklad použití programu SISTEMA (IFA), při posuzování rizika strojů podle ČSN EN ISO 13849-1.
 • Certifikovaná zapojení bezpečnostních prvků podle ČSN EN ISO 13849-1, požívaných firmou Schneider Electric.
Kategorie zájemců: Výrobci strojů a projektanti technologických zařízení, zpracovatelé uživatelských programů (software), odborní pracovníci údržby elektrického zařízení strojů a zařízení, seřizovači, revizní technici a vedoucí provozu včetně bezpečnostních techniků.

Provozovatelé (uživatelé) strojů a technických zařízení, jejichž provozování může ohrozit život, zdraví zaměstnanců, majetek, životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.
Poznámka:
  Novinka: Prezentace nové verze SW Sistema včetně nové koncepce knihovny výrobků Schneider Electric
Školení je zaměřené na legislativní část v oblasti bezpečnosti elektrického zařízení strojů a technických zařízení a její řešení v souladu s návrhy a s použitím prvků společnosti Schneider Electric.

Cena:

3 500,00 Kč Zákaznická cena

Zpět


Plánovaná školení / potvrzení

Školení bude potvrzeno při účasti min. 5 zájemců.

Pro registraci klikněte zde na datum

Červená barva = plně obsazeno

Zájem

Zde prosím uveďte Váš požadavek na školení u zákazníka nebo naplánování školení ve Vašem regionu. Budeme Vás ohledně Vašeho požadavku kontaktovat.

Chcete si vytvořit vlastní katalog školení?