Certifikační kurz Inteligentní elektroinstalace KNX - Basic - Zlín

Kód kurzu: BA-KNXCB Délka konání: Min.40 x 45min
Posluchačů: 6-12 Teorie/Praxe: 50/50%
Cena (CZK/osoba): 7000,-Kč vč.DPH
Cíle: Získání teoretických a praktických znalostí o systému KNX a konfiguračním software ETS4
za účelem navrhování, projektování, programování, montáže a oživení systému včetně zakončení kurzu závěrečnou zkouškou a získání celosvětově platného certifikátu Partner
KNX. Kurz probíhá dle výukových osnov asociace KONNEX.
Obsah kurzu: Kurz se koná v prostorách fakulty FAI Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
Nad Stráněmi 4511, Zlín.
 1. den (10:00 - 18:00)
  • 10:00 Zahájení
  • 10:15 Argumentace
  • 11:00 Přístroje na sběrnici, část 1
  • 12:30 Polední přestávka
  • 13:15 Přístroje na sběrnici, část 2
  • 14:00 Topologie
  • 16:15 Přestávka
  • 16:30 Instalace KNX, část 1
  • 18:00 Závěr 1. dne

 2. den (9:00 - 18:00)
  • 09:00 Instalace KNX, část 2
  • 09:45 Komunikace KNX, část 1
  • 11:00 Přestávka
  • 11:15 Komunikace KNX, část 2
  • 12:30 Polední přestávka
  • 13:15 Telegramy
  • 15:45 Přestávka
  • 16:00 Produkty KNX
  • 18:00 Závěr 2. dne

 3. den (9:00 - 18:00)
  • 09:00 Základy návrhu specifikace a projektování, praktická cvičení
  • 10:00 Základy používání ETSí
  • 11:00 Přestávka
  • 11:15 Projektování v ETS, část 1, praktická cvičení
  • 12:30 Polední přestávka
  • 13:15 Projektování v ETS, část 2, praktická cvičení
  • 16:00 Přestávka
  • 16:15 Zprovoznění, část 1, praktická cvičení
  • 18:00 Závěr 3. dne

 4. den (9:00 - 18:00)
  • 09:00 Zprovoznění, část 2, praktická cvičení
  • 11:00 Přestávka
  • 11:15 Zprovoznění, část 3, praktická cvičení
  • 12:30 Polední přestávka
  • 13:15 Diagnostika, praktická cvičení
  • 16:15 Přestávka
  • 16:30 Další možnosti projektování, praktická cvičení
  • 18:00 Závěr 4. dne

 5. den (9:00 - 15:30)
  • 09:00 Příprava na závěrečnou zkoušku
  • 09:15 Teoretická/Praktická zkouška
  • 11:30 Polední přestávka
  • 12:15 Teoretická/Praktická zkouška
  • 14:30 Diskuse a zhodnocení
  • 15:00 Závěr
Použité vybavení: KNX HW, ETS4 SW, PC s WIN7 či WIN8, MS Office
Kategorie zájemců: Elektroinstalační firmy, projekční organizace
Dopňující informace: Závěrečná zkouška
 • Teoretická - písemně, 50 otázek, 90 minut.
 • Praktická - vyprojektování, funkční zapojení a diagnostika zadaného příkladu v ETS4, 90 minut.
 • V teoretické i praktické části musí absolvent splnit alespoň 50%.
Kurz
 • Minimální počet výukových hodin je 40.
 • 1 výcviková hodina trvá 45 minut.
 • Účastník musí absolvovat minimálně 75% z výukového času kurzu.
Certifikační středisko (místo konání základního certifikačního kurzu KNX)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Fakulta aplikované informatiky
 • Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
Registrace na kurz: http://kurzyknx.fai.utb.cz
Podmínky pro účastníky
 • Účastník kurzu má mít platné zkoušky podle vyhlášky č. 50 / 1978 Sb., min § 6. Kopii vašeho certifikátu zašlete po registraci na adresu FAI Univerzity Tomáše Bati.
 • U účastníka kurzu se předpokládá základní znalost anglického jazyka a práce na PC (tj. používání operačního systému MS Windows a programů MS Office).
 • Potřebné studijní materiály obdrží každý účastník pro svoji potřebu v průběhu školení. V průběhu školení laskavě ponechte své mobilní telefony vypnuté.
Poznámka: V ceně není zahrnuto ubytování, je plně ve vaší kompetenci. Doporučujeme www.booking.com Schneider Electric spolupracuje na výuce, ale nezajišťuje organizaci tohoto kurzu. Kurz zajišťuje fakulta FAI Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po Vaší registraci na základní certifikační kurz KNX na webových stránkách UTB (http://kurzyknx.fai.utb.cz/) Vám bude zaslána faktura. Částku je nutné uhradit před započetím kurzu. 
Vypsané termíny školení naleznete na: https://fai.utb.cz/spoluprace/celozivotni-vzdelavani/zakladni-certifikacni-kurz-inteligentni-elektroinstalace-knx/

Cena:

7 000,00 Kč Zákaznická cena

Zpět


Zájem

Termín školení bude potvrzen při zaregistrování min. 5 účastníků.

Zde prosím uveďte Váš požadavek na školení u zákazníka nebo naplánování školení ve Vašem regionu. Budeme Vás ohledně Vašeho požadavku kontaktovat.

Chcete si vytvořit vlastní katalog školení?