XW návrh, dimenzování a nastavení hybridního fotovolt. systému XW

Kód kurzu: SOL-HS Délka konání: 1 den od 9 do 16 hod
Posluchačů: 5-12 Teorie/Praxe: 30% 70%
Cena (CZK/osoba): 2000,- Kč včetně DPH / pro naše partnery zdarma
Cíle: Kompletní seznámení s návrhem, dimenzováním a nastavením hybridního
fotovoltaického systému XW.
Obsah kurzu:
  • představení Systému XW
  • teorie návrhu a dimenzování fotovoltaických systémů hybridních střídačů
  • použití hybridního střídače/nabíječe, MPPT, SCP,..
  • provozní režimy
  • konfigurace a nastavení systému XW (SCP, XW tool)
  • uvedení do provozu
Použité vybavení: Hybridní střídač / nabíječ XW, Regulátor nabíjení MPPT 60 150, MPPT 80 600, SCP,
XanMaster,….
Kategorie zájemců: Projektanti, elektrikáři, systémoví integrátoři...
Dopňující informace: Podmínka: Základní znalosti elektrotechniky
Poznámka: Cena zahrnuje DVD s kompletními školicími materiály vč. manuálů, aktuálních verzí firmware, Zpět


Zájem

Termín školení bude potvrzen při zaregistrování min. 5 účastníků.

Zde prosím uveďte Váš požadavek na školení u zákazníka nebo naplánování školení ve Vašem regionu. Budeme Vás ohledně Vašeho požadavku kontaktovat.

Chcete si vytvořit vlastní katalog školení?